“Spåren av det medeltida Helsingborg”

“Välkomna på stadsvandringen “Spåren av det medeltida Helsingborg”  den 6 augusti 2020 Pris 100:-  Betala helst med swish eller kontanter i ett kuvert Rutten är på kuperad mark. Startplats : Öresundsparken, mittemot Villatomtasvägen 10. Start kl. 17     stopp c:a kl 18:30 Tänk på att hålla avstånd. 

Spåren av det medeltida Helsingborg—Stadsvandring

Välkomna på Stadsvandring  den 4 juni  “Spåren av det medeltida Helsingborg”. Start vid Öresundsparken vid lekparken  kl 17  – 18: 30 Pris : 100:- kr. Betala helst med swish eller med kontanter. Kvitto erhålles för de som betalar kontant. Vi hjälps åt med att hålla avstånd för att undvika smitta.

Mina Stadsvandringar sommaren 2020

Välkomna till Mina stadsvandringar i Helsingborg 2020!   Med Birgitta Jönsson, Aukt. Skåneguide och Fil.Kand i Konstvetenskap, Antikens Kultur och Samhällsliv o Latin.   I sommar har jag följande guidningar : “Liv och öden i Helsingborg” “Spåren av det medeltida Helsingborg” ” Kända byggnader norrut” Mina vandringar kostar 100:- per person, 50:- för barn. Torsdagar kl Read More…