Spåren av det medeltida Helsingborg—Stadsvandring

Välkomna på Stadsvandring  den 4 juni  “Spåren av det medeltida Helsingborg”. Start vid Öresundsparken vid lekparken  kl 17  – 18: 30 Pris : 100:- kr. Betala helst med swish eller med kontanter. Kvitto erhålles för de som betalar kontant. Vi hjälps åt med att hålla avstånd för att undvika smitta.