Mina kulturhistoriska föredrag

Här hittar Du  intressanta Kulturhistoriska föredrag jag håller som går att boka:

P.g.a.  corona äger inga föredrag rum under 2021

” Om mig är inget att säga” föredrag om Gisela Trapp

“Företagsamma fruntimmer i Skåne” om helgon, prinsessor, drottningar och andra spännande kvinnor från medeltiden till 1900-talet

“Kända byggnader i Helsingborg”  

“Guds åker” om Helsingborgs begravningsplatser från fattigkyrkogårdar till mausoleer

Hur hade du det i skolan?” Om skolan från antiken fram till idag

Hur mår du ?” Om sjukdomar, behandlingar och synen på den sjuke

Spåren av det medeltida Helsingborg”  En pilgrimsvandring i Helsingborg